Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej mojagorna.pl.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mojagorna.pl jest Pienio Sp. j., adres siedziby: ul. Siemianicka 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000089087, NIP: 9151559879, REGON: 932066285, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: , adres poczty elektronicznej: info@pienio.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą, miejsce wykonywania działalności: ul. Siemianicka 55, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151559879, REGON: 932066285, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@pienio.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.
    1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.